Haber & Etkinlikler
Okulumuz artık Teknokent Koleji
Ülkemiz sürekli ve hızlı bir şekilde büyümekte, bölgesinde ve dünya ölçeğinde önemli bir aktör konumuna gelmektedir. Gelişim sürecinin devam edebilmesi, yenilikçi ve girişimci fikirlerle desteklenerek Endüstri 4.0 temelli İnovatif Öğrenme Modelini uygulayan okul yapılarının kurulması ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda 2017 yılında kurulan Teknokent Kolejleri mesleki ve teknik eğitimin uluslararası geçerliliğe sahip 8 farklı alanında, Türkiye’nin 22 iline dağılmış ve 28 eğitim kampüsü ve 28000 öğrenci kapasitesi ile faaliyetini sürdürmektedir. Ayrıca mevcut kurumlarının kapasite ve teknoloji alt yapıları sürekli geliştirilmektedir. Teknokent Kolejleri, Türkiye genelinde sahip olduğu kurum kapasitesi ile özel mesleki ve teknik eğitim alanının en büyük girişimi olma özelliğine sahiptir.
Bugün Teknokent Koleji ailesine katılan Aksaray Bilim ve Teknik Koleji modern kapasitesi ve eğitim tecrübesini Teknokent Koleji çatısı altına taşıyarak Aksaray ilimiz özelinde ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşümünü sağlayacak, yenilikçi, AR-GE yoğun ve katma değeri yüksek insan kaynağını yetiştirmesini sağlayacaktır.
Değişen yaşam şekillerine bağlı olarak üretimden ekonomiye, politikadan iletişime tüm alanlarda yoğun bir şekilde kendini hissettirmektedir. Teknokent Kolejleri olarak kalıpların değiştiği günümüzde geleceğin bireylerini salt geçmiş yüzyılın eğitim anlayışıyla yetiştirmenin mümkün olmadığı hakikatinden yola çıkarak çocuklarımızı yarınların dünyası için beceri ve donanım kazanmalarını sağlayacak şekilde bir eğitim modeli uygulayacaktır. Aksaray Teknokent Koleji, yüksek teknoloji eğitimini, öğrencilerimizin sosyal ve ekonomik sektörleri ile iş birliği içinde ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası meslekî yetkinlikleri kazanması sağlayarak, meslekî etik değerlere sahip yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan, alanında uzman bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.