Bölümlerimiz
Endüstriyel Otomosyon Teknolojisi

Endüstriyel Otomasyon; robotların, programlanabilir lojik kontrol(PLC) cihazlarının, pnömatik sistemlerin, her türlü algılayıcıların, çeşitli mekanizmaların bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkan karmaşık sistemlerin tasarımını, programlanmasını, montajlanmasını, bakımı ve onarımını ifade etmektedir. Otomasyoncu, bu sayılan alanların tamamında rol oynayabileceği gibi belli başlı alanlarda da görev alabilir veya birimler arası koordinasyonu sağlayabilir.

 

Ülkemizde, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında öğretim programlarının hazırlanarak eğitimine başlanması, sektörde ihtiyacı hissedilen ve yıllar geçtikçe daha da fazla hissedilecek olan nitelikli insan gücü sıkıntısını giderecek önemli bir girişimdir.

Okulumuzda Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanında "Endüstriyel Kontrol" dalında eğitim verilmektedir.

Tanımı: Otomasyon sistemlerinin ağ yapılarını kullanarak üretimin ölçümü, izlenmesi ve denetlenmesi için donanım ve yazılım işlemlerini yapmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Otomasyon sistemlerinin ağ yapılarını kullanarak üretimin ölçümü, izlenmesi ve denetlenmesi için donanım ve yazılım işlemlerini yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmektir